Logopedie

De praktijk voor logopedie is gestopt per 1 oktober 2020.

Door de toenemende drukte in beide praktijken heb ik besloten te stoppen met logopedie en me volledig te richten op lichaamsgerichte therapie. Ik bedank verwijzers voor hun vertrouwen en de fijne samenwerking. En ik bedank alle cliënten voor de mooie trajecten en het leuke contact.

Voor manuele facilitatie van de larynx en stem- en slikproblemen kunt u contact opnemen met mijn collega’s van de stemkringzuid.

Voor overige problemen op het gebied van spraak, taal, mondgewoonten en dyslexietherapie kun je terecht bij mijn collega ‘s Pauline van Jaarsveld, Marinda Hulsen en Anouk van den Elzen. Kijk op  www.logopedieson.nl